Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    >


1(个)

在目前的虚单位定义中,数字 1 的使用形式为

它是一个负值的平方。我们无法想象这是什么意思,但你可以用它来进行计算。

 


解释

你可以正式定义 i –1平方根,所以

不管那是什么。这个定义显然已经过时了,但在教科书中仍在使用。

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands