Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13    >


Getal e

Het getal e = 2,7182… is het grondtal van de natuurlijke logaritme. Het is de limiet

 


Uitleg

We beginnen met de functie

Substitutie van  geeft

Aan beide kanten nemen we de logaritme

De logaritme van een limiet kun je omrekenen naar

Daarom kunnen we hierop de regel van l'Hôpital toepassen

Hieruit volgt onmiddellijk

zodat

 


Deutsch   Русский