Maeckes logo

<    1    >


10 (tien)

Het getal 10 speelt een centrale rol in alle culturen, omdat we tien vingers hebben.

 


Getalsysteem

Wij werken met het tientallig stelsel, en gebruiken daarvoor de Arabische cijfers

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 


Getallen

Achter elk cijfer in een decimaal getal zit een 10e macht die van de positie af hangt. Je moet een 0 schrijven als een plaats geen waarde heeft. Wij tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... en zo voorts.

 


Briggse logaritmen

Logaritmen met het grondtal 10 werden veel gebruikt toen er nog geen rekenmachines beschikbaar waren. Er bestonden z.g.n. logaritme tafels waarin je het resultaat kon opzoeken. Deze logaritmen heten Briggse logaritmen, en kun je schrijven als

log (x)  of  log10(x) of  10log (x) en ook wel als  lg (x)

 


Tetractys

Het getal 10 was voor de oude Grieken het symbool van de voltooiing. Met stippen kun je dit getal tekenen als een driehoek.

Zij noemden het de tetractys, en je kunt het berekenen als 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский