Maeckes logo

<    1    >


12 (twaalf)

Een van de meest gebruikte getallen is 12. Je kunt er ook de naam dozijn aan geven.

 


Uitleg

We weten allemaal dat een jaar 12 maanden heeft. Op een klok worden 12 uren aangegeven. Het standaardmodel van de deeltjesfysica beschrijft dat er 12 quark soorten en 12 lepton soorten zijn. Er waren 12 apostelen.

Is dit nu allemaal toeval?

Natuurlijk niet. Een dozijn (12) of een gros (144) zijn echt wel zinvol. Kijk maar eens naar (2 × 12 = 24) of (5 × 12 = 60) en (12 × 12 = 144).

In welk talstelsel je rekent maakt geen verschil, je kunt het getal 12 op veel manieren delen, en dat is juist zo belangrijk.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文