Maeckes logo

<    1    >


4 (vier)

Het getal 4 heeft een aantal interessante bijzonderheden. Maar elk getal is natuurlijk uniek, en je kunt dan ook bij ieder getal een hoop flauwekul verzinnen.

 


Samengesteld getal

Het getal 4 is het kleinste samengesteld getal. Je kunt het namelijk niet alleen delen door 4 en 1, maar ook door 2.

 


Menselijk lichaam

Ieder mens heeft 4 ledematen, twee armen en twee benen. Dieren bezitten vaak vier poten. Tafels en stoelen hebben meestal vier poten.

 


Dimensies

Na lengte, breedte en hoogte wordt tijd vaak beschouwd als de vierde dimensie. Dit speelt een rol bij de algemene relativiteitstheorie, waar gewerkt wordt met de ruimtetijd.

 


Wijzerplaat

Op analoge klokken worden de uren vaak aangegeven met Romeinse cijfers. Het getal wordt daarop bijna altijd als ⅡⅡ getoond.

Ⅻ
Ⅺ Ⅰ
Ⅹ Ⅱ
Ⅸ Ⅲ
Ⅷ
Ⅶ Ⅵ Ⅴ
Romeins

 


Tetractys

De tetractys (tetra = vier) was voor de oude Grieken het symbool van de voltooiing. Met tien stippen kun je dit tekenen als een driehoek.

Je kunt het berekenen als 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский