Maeckes logo

<    1      2    >


Grondtal

Een grondtal is het aantal unieke cijfers dat wordt gebruikt om getallen weer te geven.

 


Uitleg

In een positioneel talstelsel is het grondtal het aantal verschillende cijfers, inclusief het cijfer nul, voor een positie. Zo is bij decimale getallen het grondtal 10.

 


Voorbeeld 1

In een machtsfunctie verhef je het variabele grondtal x tot de vaste exponent n

f (x) = xn

 


Voorbeeld 2

In een exponentiëele functie verhef je het vaste grondtal a tot de variabele exponent x

f (x) = ax

 


Voorbeeld 3

In een logaritmische functie heb je een vast grondtal a en een variabele x

f (x) = loga x

Zo is bij de natuurlijke logaritme het grondtal e, wat je aangeeft met ln x of loge x.