Maeckes logo

<    1    >


Hamiltoniaan

In de quantummechanica is de Hamilton-operator Ĥ een observabele die (mogelijke) energiewaarden en tijdsevolutie geeft.

 


Uitleg

De Hamilton-operator werkt in een complexe Hilbert-ruimte , de te bepalen grootheid |Ψ (t)⟩ is een toestandsvector in deze ruimte.

 


Geschiedenis

De Ierse wiskundige William Rowan Hamilton vond deze operator uit in 1843.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский