Maeckes logo

<    1    >


Coseno hiperbólico

El coseno hiperbólico se escriben con funciones exponentiales con

 


Explicación

In de reeks voor de hyperbolische cosinus staan alleen even exponenten en alle termen hebben een plusteken. Na verdubbeling krijg je

Hieraan voegen we oneven exponenten toe en trekken die er meteen weer van af

Herschikken geeft dan

Tussen haakjes staan twee reeksen voor exponentiële functies en dus geldt

zodat

 


Ejemplo 1

Puedes ver, que cosh (0) = 1, ya que

 


Deutsch   English   Français   Nederlands   中文