Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


Hyperbolische cosinus

De hyperbolische cosinus schrijf je met exponentiële functies als

 


Uitleg

De reeks voor de hyperbolische cosinus is

Daarin staan alleen even exponenten en alle termen hebben een plusteken. Na verdubbeling krijg je

Hieraan voegen we oneven exponenten toe en trekken die er meteen weer van af

Herschikken geeft dan

Tussen haakjes staan twee reeksen voor exponentiële functies en dus geldt

zodat

 


Voorbeeld 1

Je kunt zien dat cosh (0) = 1, want

 


Deutsch   English   Español   Français   中文