Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6    >


Imaginair getal

Een imaginair getal heeft geen reële waarde. Je schrijft het als

bi

waarin i staat voor de imaginaire eenheid.

 


Uitleg

Ze vormen het imaginaire deel van een complex getal, dat wordt aangegeven met de letter z als

z = a + bi

Hierin zijn a en b reële getallen, en is i de imaginaire eenheid. Een complex getal bestaat uit een reëel deel en een imaginair deel. Je kunt zeggen dat bi een imaginair getal is, maar het is ook een complex getal, want er geldt

En i zelf is trouwens ook een complex getal, want

i = 0 + 1i

en dat bestaat alleen uit een imaginair deel. Het heeft geen reële waarde. Elk reëel getal is trouwens een complex getal, want

x = x + 0i

Het begrip 'imaginair getal' wordt in de praktijk niet veel gebruikt. Soms kom je het begrip 'puur imaginair' of 'zuiver imaginair' tegen. Het gaat daarbij altijd om het imaginaire deel van een complex getal. Die komen voor in exponentiële functies en dan is het onderscheid niet eens meer belangrijk. Daar krijg je te maken met

waarbij de termen afzonderlijk behandeld kunnen worden.

 


Geschiedenis

De Italiaanse arts Girolamo Cardano (1501 - 1576) schreef in zijn wiskunde boeken over imaginaire getallen.


العربية   Deutsch   Español   Русский