Maeckes logo

<    1    >


Inertiaalstelsel

Een inertiaalstelsel is een coördinatenstelsel waarin voorwerpen, waar geen kracht op werkt, stilstaan of een eenparig rechtlijnige beweging maken.

 


Uitleg

In de natuurkunde worden inertiaalstelsels gebruikt in plaats van Newtons "absolute ruimte en absolute tijd". Zo beschrijft de speciale relativiteitstheorie de ruimte zonder materie.

 


Geschiedenis

De Duitse wiskundige Ludwig Lange introduceerde de term inertiaalstelsel in 1885.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский