Maeckes logo

<    1    >


Infinitesimaal

Een infinitesimaal getal is kleiner dan elk positief getal en groter dan elk negatief getal.

 


Uitleg

De niet-standaard analyse herformuleert de calculus met een puur logische beschrijving van infinitesimale getallen. In het reële getallenstelsel R is er slechts één infinitesimaal getal, namelijk nul.

 


Geschiedenis

De Duitse wiskundige Gottfried Leibniz (1646 - 1716) beschreef infinitesimalen. In de Archimedische wiskunde bestaan infinitesimalen echter niet en moeten daar vermeden worden.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский