Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


Integraal

Een integraal is de som van een oneindig aantal oneindig kleine hoeveelheden.

 


Uitleg

Differentiëren (differentiatie) en integreren (integratie) zijn inverse bewerkingen.

Integralen worden gebruikt voor het berekenen van totalen, zoals de totale oppervlakte onder een grafiek, de totale verandering van een gegeven grootheid als voor elk moment de verandering per tijdseenheid gegeven is of het berekenen van de massa van een voorwerp als de dichtheid op elk punt gegeven is.

Ook voor het integreren van elementaire functies bestaat geen eenvoudige of algemene methode. Integratie vereist getraind raden.

 


Geschiedenis

De Zwitserse wiskundige Jakob Bernoulli (1654 - 1705) voerde de term integraal in.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский