Maeckes logo

<    1      2      3      4      5    >


Inverse cosinus

De inverse cosinus schrijf je met logaritmen als

 


Uitleg

Voor de cosinus geldt

Substitutie van e = k geeft

We rekenen alleen verder met de positieve oplossing en substitueren k = e zodat

Van beide leden nemen we de logaritme

Substitutie van θ = arccos x geeft

 


Voorbeeld 1

Je kunt zien dat cos−1(1) = 0, want

cos−1(1) = −i ln (1 + √0) = −i ln 1 = 0

 


Voorbeeld 2

Je kunt zien dat cos−1(−1) = π = 3,141592..., want

cos−1(−1) = −i ln (−1 + √0) = −i ln (−1) =  −i ·π i =  −i2 · π = π

omdat ln (−1) = πi.

 


Voorbeeld 3

Je kunt zien dat cos−1(0) = 1,57079632…, want

cos−1(0) = −i ln (√−1) = −i ln (i) =  −i · ½π i = ½π

omdat ln (i) = ½π i.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文