Maeckes logo

<    1      2      3      4      5    >


Inverse cotangens

De inverse cotangens is gedefinieerd als

 


Uitleg

             De inverse cotangens ligt tussen 0 en +π.

 


Omgekeerde afgeleide

De onbepaalde integraal van de inverse cotangens kun je berekenen met partiële integratie

 


Wederzijdse verbanden