Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


Inverse hyperbolische cosinus

De inverse hyperbolische cosinus schrijf je met logaritmen als

 


Uitleg

Voor de hyperbolische cosinus geldt

Substitutie van eθ = k geeft

We rekenen alleen verder met de positieve oplossing en substitueren k = eθ zodat

Aan beide kanten nemen we de logaritme

Na substitueren van θ = arccosh x krijgen we

 


Voorbeeld 1

Je kunt zien dat cosh−1(1) = 0, want

cosh−1(1) = ln (1 + √0)  = ln 1 = 0

 


Deutsch   English   Español   Français   中文