Maeckes logo

<    1      2      3    >


Inverse hyperbolische cotangens

De inverse hyperbolische cotangens schrijf je met logaritmen als

Area functies kunnen met logaritmen beschreven worden omdat alle hyperbolische functies gedefinieerd worden door middel van exponentiële functies.

 


Uitleg

We gaan uit van de hyperbolische cotangens

Substitutie van eθ = k geeft

We rekenen alleen verder met de positieve oplossing en substitueren k = eθ zodat

Aan beide kanten nemen we de logaritme

Substitutie van θ = arcoth x geeft dan

 


Deutsch   English   Español   Français   中文