Maeckes logo

<    1    >


Kardinaalgetal

Een kardinaalgetal geeft de grootte van een verzameling aan.

 


Alef 0

Het kleinste kardinaalgetal 0א, voor de aftelbaar oneindige verzameling van de natuurlijke getallen, is gedefinieerd als

en = het aantal gehele getallen = het aantal rationale getallen = het aantal algebraïsche getallen.

 


Alef 1

Het volgende kardinaalgetal 1א, voor de overaftelbaar oneindige verzameling van de reële getallen, is gedefinieerd als

en als we de continuüm hypothese aannemen, dan = het aantal transcendente getallen = het aantal complexe getallen = het aantal punten op een rechte = het aantal punten op een lijnstuk = het aantal punten in het heelal.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский