Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


Kwadraat

Ieder complex getal is een kwadraat want

waarin r de modulus van het complexe getal is.

 


Uitleg

Neem een complex getal a + bi. Het getal  noemen we r. Dan geldt

   dus      en   

We rekenen nu uit

Indien b ≥  0 is dit

 


Voorbeeld 1

Om de wortel uit de imaginaire eenheid uit te rekenen substitueren we a = 0 en b = 1 in de formule

Uit r2 = a2 + b2 volgt r = 1 en krijg je

We nemen van beide leden de kwadraatwortel

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский