Maeckes logo

<    1    >


Massa

De massa m is de mate waarin materie volhard in zijn beweging. Het wordt uitgedrukt in kilogram of in MeV/c2.

 


Uitleg

Als een object in rust zou verkeren heb je de rustmassa m0. In de buurt van de lichtsnelheid hebben objecten een grotere massa. Dit heet de relativistische massa mv.

Massa en energie krommen de ruimtetijd, en beïnvloeden de beweging van deeltjes, waaronder ook het licht. Meestal schrijf je de massa als m als het toch wel duidelijk is om welke massa het gaat.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский