Maeckes logo

<    1    >


Massa - energie relatie

De equivalentie tussen massa en energie wordt zichtbaar in de formule

 


Uitleg

Substitutie van de relativistische massa in de formule E = mc2 geeft

daarin is

    m0 Rustmassa
    v Snelheid
    c Lichtsnelheid

Uit de binomium ontwikkeling hiervan volgt

De tweede term is de gewone kinetische energie van de klassieke natuurkunde.

 


Geschiedenis

De Duitse natuurkundige Albert Einstein beschreef de uitdrukking in de speciale relativiteitstheorie in 1905.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский