Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX


Handleiding CASIO fx-82MS rekenmachine

   Inschakelen
   Uitschakelen

Standaard instellingen

COMP Basis rekenkundige berekeningen
SD Standaarddeviatie
REG Regressieberekeningen
Hoekeenheid vastleggen
Deg Graden
Rad Radialen
Gra Decimale graden
Getallen weergave
Fix Aantal decimale plaatsen
Sci Aantal significante cijfers
Norm Exponentiële aanduidformaat
Scherm instellingen Disp
ab/c Gemengde breuk
d/c Onechte breuk
Dot Decimale punt
Comma Decimale komma
Prioriteitsvolgorde van berekeningen
Rekenresultaten
 =  Enter
Variabelen
 A   B   C   D   E   F   M   X   Y 
Geheugenfuncties
 RCL  Ophalen
   Opslaan
Antwoordgeheugen
 Ans  Antwoordgeheugen ophalen
Onafhankelijk geheugen
   Memory
 M+  Memory plus
 M−  Memory minus
 DT  Ingave van statistische data
Basisfuncties
 +  Optellen
 −  Aftrekken
 ×  Vermenigvuldigen
 ÷  Delen
Breukrekenen
 a b/c  Breuk ingave
   Oneigenlijke breuk
Machtsverheffen
 x2  Kwadraat
 x3  Derde macht
   Hogere macht
   Machten van e
   Machten van tien
 x-1  Omgekeerde
Worteltrekken
   Kwadraatwortel
   Derde machtswortel
   Wortel
Logaritmen
 ln  Natuurlijke logaritme
 log  Briggse logaritme
Trigonometrische functies
 sin  Sinus
 cos  Cosinus
 tan  Tangens
   Inverse sinus
   Inverse cosinus
   Inverse tangens
Hyperbolische functies
 hyp   sin  Hyperbolische sinus
 hyp   cos  Hyperbolische cosinus
 hyp   tan  Hyperbolische tangens
 hyp     Inverse hyperbolische sinus
 hyp     Inverse hyperbolische cosinus
 hyp     Inverse hyperbolische tangens
Speciale functies
 x!  Faculteit
   Multi-instructies
Decimale functies
   Decimaalteken
   Interne afronding
   Procent
 ENG  Technische notatie
 EXP  Exponenten van 10
Combinatoriek
 nCr  Combinaties
   Permutaties
Conversies van coördinaten
 Pol(  Poolcoördinaten
   Rechthoekige coördinaten
Cijfers
 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
Getallen
 ° , ,,  Sexagesimaal getal
   Getal pi
   Getal e
   Random getal
Hoek ingeven  DRG 
D Graden
R Radialen
G Decimale graden
Speciale tekens
 (–)  Minteken
   Scheidingsteken
 ;  Puntkomma
 (    )  Haakjes
Wissen
 DEL  Delete
 AC  All Clear
   Clear
Speciale toetsen
   SHIFT
   ALPHA
Berekeningsmodus
COMP
SD
REG

Statistische sommen S-SUM

x Som van de x-data
x2 Som van de kwadraten van de x-data
y Som van de y-data
y2 Som van de kwadraten van de y-data
xy Som van het product van de x-data en y-data
x3 Som van de derde machten van de x-data
x2y Som van de (kwadraten van de x-data × y-data)
x4 Som van de vierde machten van de x-data

Statistische variabelen S-VAR

n Aantal items
Gemiddelde waarde van de x-data
σ2x Populatievariantie van de x-data
σx Populatie standaardafwijking van de x-data
s2x Voorbeeldvariantie van de x-data
sx Voorbeeld standaardafwijking van de x-data
Gemiddelde waarde van de y-data
σ2y Populatievariantie van de y-data
σy Populatie standaardafwijking van de y-data
s2y Voorbeeldvariantie van de y-data
sy Voorbeeld standaardafwijking van de y-data
Scherm weergave
Cursor sturing
   Invoegen
Foutmeldingen

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский