Maeckes logo

<    1    >


Meson

Mesonen zijn instabiele subatomaire deeltjes die bestaan uit een quark en een antiquark.

 


Uitleg

Omdat mesonen uit quarks bestaan zijn het hadronen. Mesonen hebben een heeltallige spin en zijn dus bosonen. Zij zijn gevoelig voor de sterke kracht en de zwakke kernkracht. Als ze een elektische lading hebben zijn ze ook gevoelig voor de elektromagnetische kracht.

B O S O N E N
H A D R O N E N
M e s o n e n
π+
Pion
π
Pion
π0
Pion
K
positief
Kaon
K
negatief
Kaon
KL
K-lang

KS
K-kort

η
èta
···

 


Geschiedenis

De naam "meson" (Grieks: middelgewicht) werd voorgesteld door de Japanse natuurkundige Hideki Yukawa (1907 - 1981).


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский