Maeckes logo

<    1      2    >


Minder dan nul

In de natuur is minder dan nul niet altijd mogelijk.

 


Temperatuur

De temperatuur kan onder 0 graden dalen. We hebben het dan over 0 °C, van Celsius. Het kan nog veel kouder, en de laagste temperatuur is −273,15 °C. Dat wordt aangeduid 0 °K, van Kelvin. Nog lager kan het niet. Men zegt dat bij die temperatuur de atomen niet meer bewegen. Zelfs de tijd staat dan stil, en heeft dus geen betekenis.

Volgens de wetten van de thermodynamica kun je 0 °K niet door steeds verder afkoelen bereiken. Toch hebben natuurkundigen het al wel op enige duizendsten benaderd.

Er is blijkbaar een hoogste temperatuur. Enkele miljoenen graden zijn niet ongewoon. Op de zon is het behoorlijk heet, maar het kan nog erger. Daarom heeft ∞ °K geen betekenis.

 


Snelheid

Als je stil staat is je snelheid 0. Er is een maximale snelheid die niet overschreden kan worden. Dat is de lichtsnelheid, en deze bedraagt ongeveer 300.000 km/sec. Je geeft het aan met de letter c. Daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. Twee lichtstralen die op elkaar afkomen botsen niet met de dubbele lichtsnelheid. Dit is beschreven in de relativiteits theorie.

 


Deutsch   English   Español   Français