Maeckes logo

<    1    >


Nabla

De nabla operator wordt gebruikt om de notatie te vereenvoudigen, als x-, y- en z-componenten kunnen voorkomen.

 


Uitleg

Het symbool vind je in de vectoranalyse in de drie differentiaaloperatoren voor de gradiënt f, voor de divergentie ∇⋅, en voor de rotatie ∇×.

 


Voorbeeld 1

De Laplaciaan Δ is een differentiaaloperator die de divergentie van de gradiënt van een functie f beschrijft

 


Historie

De Schotse natuurkundige Peter Tait (1831 - 1901) heeft het nabla symbool gepropageerd.


Deutsch   English   Español   Français   中文