Maeckes logo

<    1    >


Fundamentele natuurkracht

In de quantumfysica rekenen we met 4 fundamentele interacties.

 


Uitleg

Deze wisselwerkingen zijn:

• Sterke kernkracht
• Zwakke kernkracht
• Elektromagnetische kracht
• Zwaartekracht

 


Geschiedenis

De zwakke kernkracht en de elektromagnetische kracht zijn verschillende vormen van de elektrozwakke wisselwerking. De Amerikaanse natuurkundige Sheldon Glashow heeft deze unificatie in 1973 uitgewerkt.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский