Maeckes logo

<    1    >


Natuurkunde

In de klassieke natuurkunde reken je aan dingen die in de natuur werkelijk voorkomen.

 


Uitleg

In de natuur komen geen oneindig kleine objecten voor. Ook oneindig grote hoeveelheden bestaan niet. Toch kun je er in de wiskunde mee werken. Je moet er wel altijd rekening mee houden dat dit tot absurde situaties kan leiden.

Er bestaan geen echt permanente processen in de natuur, ook al worden ze voor een bepaalde periode als stabiel en onveranderlijk beschouwd.

Bij positieve getallen kunnen we ons nog iets voorstellen. Bij negatieve getallen wordt dat al iets lastiger. Maar denk er wel aan: er bestaat niet alleen materie, er bestaat ook antimaterie.

 


Geschiedenis

De naam natuurkunde voor fysica is typisch Nederlands. In de rest van de wereld spreek je over physics, physique, Physik, física, физике, etc.

De Vlaamse wiskundige Simon Stevin (1548 - 1620) gaf Nederlandse namen aan natuurkundige termen. De rest van de wereld heeft deze niet overgenomen en gebruikt de Latijnse en Griekse benamingen.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский