Maeckes logo

<    1    >


Niet differentieerbare functies

De meeste functies kun je niet differentiëren.

 


Uitleg

Om differentieerbaar te zijn moet een functie aan verschillende voorwaarden voldoen.

 


Voorbeeld 1

De laterale afgeleiden van de functie f (x) = |x| in x = 0 zijn

Deze functie is niet differentieerbaar op dit punt omdat de tangens van de raaklijnen vanaf links en vanaf rechts niet gelijk zijn.

 


Voorbeeld 2

Een eenzijdige functie kan twee verschillende resultaten opleveren

en

zodat deze functie niet differentieerbaar is in het punt x = 0.

 


Geschiedenis

De Poolse wiskundige Stefan Banach (1892 - 1945) beweerde dat er weinig differentieerbare functies zijn.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский