Maeckes logo

<    1    >


Normaal getal

Een normaal getal is een reëel getal met oneindig veel decimalen waarvoor geldt dat elke cijferreeks bij benadering even vaak voorkomt als alle andere cijferreeksen van dezelfde lengte.

 


Uitleg

Bijna alle getallen zijn normaal. Het is bewezen voor de constante van Copeland-Erdös

0, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37...

en voor de constante van Champernowne

0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Het vermoeden bestaat dat 2, π en e normaal zijn.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский