Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6    >


Matrix notatie

Met een 2×2-matrix schrijf je een complex getal als

In deze matrix komt de imaginaire eenheid i niet voor.

 


Uitleg

Voor de imaginaire eenheid krijg je dan

 


Voorbeeld 1

We berekenen i2 = –1 met een matrixvermenigvuldiging

 


Deutsch    English   Español   Français   中文   Русский