Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


Nul faculteit

Er geldt per definitie dat 0! ≝ 1 is. Dit is volledig consistent met de definitie van de faculteit.

 


Uitleg

Bij het ontwikkelen van een Taylorreeks moet je meerdere afgeleiden van een polynoom uitrekenen

Op het punt x = 0 ontstaat zo

Dat kun je schrijven als

Er valt hier duidelijk op dat 0! wel degelijk 1 moet zijn, anders zou het niet kloppen.