Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


Nul gedeeld door nul

Je mag niet delen door nul. Zo hebben we geleerd

Het kan dus alles zijn - ook nul.

 


Voorbeeld 1

Een deling van 0 door 0 ontstaat in een berekening zoals voor de waarde x = 49 in

Als je met limieten werkt ziet het er heel anders uit

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский