Maeckes logo

<    1    >


Nul keer oneindig

Als je met 0 rekent moet je altijd oppassen. Rekenen met oneindig is ook eigenaardig, want

Het resultaat is dus niet 0. Hoe komt dat nu?

 


Uitleg

Delen door oneindig heeft als antwoord nul

 ,    ,    , etc.

Daaruit volgt, dat bij de vermenigvuldiging van nul met oneindig ook elk resultaat mogelijk is, en het antwoord moet niet per se 0 zijn.

Dit betekent echter wel, dat uit niets (wat we 0 noemen) iets (laten we dat 1 noemen) kan ontstaan. Een soort schepping dus. Zo is de natuur ook werkelijk ontstaan, tijdens de Big Bang, en ditzelfde soort processen vindt nog altijd plaats. In atoomtest­installaties, zoals bij het CERN in Genève, wordt dat nauwkeurig onderzocht. Daar ontstaan door vacuümfluctuaties uit het 'niets' zowel materie als antimaterie, maar die verdwijnen samen ook weer heel snel.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский