Maeckes logo

<    1      2      3    >


Octonion

Getallen met acht dimensies heten octonionen. Je schrijft ze als

w = a + bi + cj + dk + ep + fq + gr + hs

en bestaat uit de reële getallen a, b, c, d, e, f, g en de eenheden i, j, k, p, q, r, s. De verzameling octonionen wordt aangegeven met het symbool O.

 


Uitleg

Bij vermenigvuldiging van de eenheden i, j, k, p, q, r, s speelt de volgorde een rol.

1 i j k p q r s
i −1 k −j q −p −s r
j −k −1 i r s −p −q
k j −i  −1 s −r q −p
p −q −r −s  −1 i j k
q p −s r −i  −1 −k j
r s p −q −j k  −1 −i
s −r q p −k −j i  −1

 


Geschiedenis

De Britse wiskundige Arthur Cayley publiceerde voor het eerst over octonionen in 1843.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский