Maeckes logo

<    1      2      3    >


Omgekeerde van de imaginaire eenheid

Alleen voor de imaginaire eenheid zijn de omgekeerde en de tegengestelde gelijk

 


Uitleg

Met de definitie van de imaginaire eenheid kun je i –1 berekenen als

Dat kan alleen omdat i geen reële waarde heeft.

 


Voorbeeld 1

De impulsoperator voor één dimensie wordt geschreven als

maar met de omgekeerde van de imaginaire eenheid ook als

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский