Maeckes logo

<    1    >


Periode

De periode van een functie is het kleinste interval langs de x-as, waarna de functiewaarden zich beginnen te herhalen.

 


Uitleg

De periode is de tijdsduur tussen twee opeenvolgende gebeurtenissen waarbij de fysische toestand gelijk is. De trillingstijd T is het omgekeerde van de frequentie f, en wordt in seconden uitgedrukt, zodat

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский