Maeckes logo

<    1    >


Planck-Einstein relatie

Een elektromagnetische straling kan energie alleen uitzenden in quanta van

E = h ν

 


Uitleg

De Planck-Einstein relatie tussen de energie van een foton en zijn frequentie is

E = h ν

daarin is

    h Constante van Planck
    ν Frequentie

 


Alternatief 1

De relatie tussen de energie van een foton en zijn hoekfrequentie is

E = ℏ ω

daarin is

    ℏ Gereduceerde constante van Planck
    ω Hoekfrequentie

 


Geschiedenis

In 1900 kwam de Duitse natuurkundige Max Planck met de hypothese van de quantisering van energie. In 1905 verklaarde de Duitse natuurkundige Albert Einstein het foto-elektrisch effect hiermee. Ter ere van hun gezamenlijke bijdragen wordt deze relatie nu vaak aangeduid als de Planck-Einstein relatie.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский