Maeckes logo

<    1    >


Plasma

Een plasma is een gasvormige stof waarin de deeltjes enigszins geïoniseerd zijn.

 


Uitleg

Bij een plasma zijn sommige atomen een of meer elektronen kwijtgeraakt. De uit de elektronenwolk losgeslagen elektronen bewegen zich vrij door de ruimte, en de achtergebleven atoomkern is dan geïoniseerd. Wanneer voldoende atomen geïoniseerd zijn om het elektrische karakter van het gas merkbaar te veranderen, spreekt men van een plasma.

 


Geschiedenis

Plasma werd voor het eerst geïdentificeerd door de Britse scheikundige William Crookes in 1879.


Deutsch   English   Español   Français   中文