Maeckes logo

<    1    >


Polynoom

Een Polynoom is een eindige som van de vorm

 


Uitleg

Een n-de graads polynoom bestaat uit een willekeurig aantal machten van een variabele x, vermenigvuldigd met de coëfficiënt ak, waarbij de termen opgeteld worden.

De hoofdstelling van de algebra zegt dat deze polynoom n nulpunten heeft, die ook complex mogen zijn.

 


Voorbeelden

Bekende voorbeelden zijn y = ax + b en y = ax2 + bx + c, waarbij direct opvalt dat hier de volgorde van de termen veranderd is.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский