Maeckes logo

<    1      2      3    >


Priemtweeling

De priemtweelingen vinden hun oorsprong in de complexe getallen.

 


Uitleg

In de tabel van priemtweelingen worden de getallen −1, 0 en +1 getoond, omdat deze het uitgangspunt vormen voor alle priemgetallen. Je kunt dat schrijven als

−1 0 1

Omdat het getal −1 niet op de getallencirkel staat kun je het met de imaginaire eenheid ook schrijven als

i2 0 1

Een andere variant waarin kwadraten voorkomen kun je schrijven als

i2 0 12

Om de cyclische structuur van getallen te verduidelijken kun je het met de identiteit van Euler schrijven als

eiπ 0 e2iπ

 


Deutsch   English   Español   Français   Русский