Maeckes logo

<    1      2      3      4      5    >


Punt op oneindig

Het punt op oneindig kun je toevoegen aan de getallenlijn om een gesloten kromme te maken. Zo ontstaat dan de reële projectieve lijn, die wordt aangeduid met

de reële getallen R verenigd met oneindig.

 


Uitleg

Als je plus- en min-oneindig in hetzelfde punt laat samenkomen spreek je van punt op oneindig.

   

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский