Maeckes logo

<    1      2    >


Quantummechanica

De quantummechanica beschrijft het gedrag van materie en energie met interacties van quanta op atomaire en subatomaire schaal.

 


Uitleg

Het is een wiskundige beschrijvingsmethode en niet "de verklaring van de natuurkunde".

In de natuur komen geen oneindig kleine objecten voor. Ook oneindig grote hoeveelheden bestaan niet. Toch kun je er in de wiskunde mee werken. Dit kan tot absurde situaties leiden.

In de quantummechanica moet je altijd rekening houden met de onzekerheidsrelatie. De effecten van de relativiteitstheorie mag je alleen verwaarlozen als snelheden niet in de buurt van de lichtsnelheid komen.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский