Maeckes logo

<    1    >


Quantummechanica

Quantummechanica beschrijft het gedrag van materie en energie met interacties van quanta op atomaire en subatomaire schaal.

 


Uitleg

Het is een wiskundige beschrijvingsmethode en niet "de verklaring van de natuurkunde".

In de quantummechanica moet je altijd rekening houden met de onzekerheidsrelatie. De effecten van de relativiteitstheorie mag je alleen verwaarlozen als snelheden niet in de buurt van de lichtsnelheid komen.

 


Oneindig

In de natuur komen geen oneindig kleine objecten voor. Ook oneindig grote hoeveelheden bestaan niet. Toch kun je er in de wiskunde mee werken. Je moet er wel altijd rekening mee houden dat dit tot absurde situaties kan leiden.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文