Maeckes logo

<    1    >


Quantumtoestand

De Quantumtoestandsvector |ψ is een abstract symbool dat staat voor een fysieke toestand. Op deze manier kunnen de wetten van de quantummechanica worden geschreven als algebraïsche vergelijkingen.

 


Uitleg

Toestanden worden weergegeven als getallen in een vectorruimte. Deze getallen beschrijven de waarschijnlijkheid van de mogelijke uitkomsten van een meting aan het systeem. De zogeheten amplituden zijn complexe getallen die aangeven hoe waarschijnlijk iedere meetuitkomst is.

 


Voorbeeld 1

Een foton kan horizontaal of verticaal gepolariseerd zijn. Totdat de polarisatie gemeten wordt is het foton in een superpositie van deze twee toestanden, en we kunnen dit schrijven als

|ψ⟩ = α |H⟩ + β |V

waarin α en β complexe waarschijnlijkheidsamplitudes zijn. De kans dat je bij een foton de status |H meet is |α|2 en dat je de status |V meet is |β|2, omdat geldt

|α|2 + |β|2 = 1

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский