Maeckes logo

<    1      2    >


Quark

Een quark is een elementair deeltje van de materie met spin ½.

 


Uitleg

De eigenschappen van quarks hebben namen gekregen als kleuren (Engels: colour), smaken (Engels: flavor), vreemdheid (Engels: strangeness) en daar kun je mee rekenen. Er zijn verschillende quark soorten: up-quark, down-quark, charm-quark, strange-quark, top-quark, bottom-quark.

F E R M I O N E N
Q u a r k s
Eerste generatie Tweede generatie Derde generatie
u
up

antiup
c
charm

anticharm
t
top

antitop
d
down

antidown
s
strange

antistrange
b
bottum

antibottum

Een quark kan niet in geïsoleerde toestand bestaan. Een atoomkerm bestaat uit protonen en neutronen waarin de quarks opgesloten zitten. In samengestelde deeltjes worden de quarks bij elkaar gehouden door gluonen.

 


Geschiedenis

Het bestaan van quarks werd in 1964 voorspeld door de Amerikaanse natuurkundige Murray Gell-Mann. De Amerikaanse natuurkundige James Bjorken heeft in 1968 aangetoond dat quarks puntvormige deeltjes zijn.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский