Maeckes logo

<    1      2      3      4      5    >


Quotiënt

Bij het delen van twee getallen ontstaat een quotiënt

 Deeltal   = Quotiënt
  Deler 

 


Uitleg

Algemeen kun je schrijven

  Teller   =   Deeltal   = Quotiënt = Breuk = Verhouding
 Noemer    Deler 

 


Voorbeeld 1

Een simpele breuk geeft

 


Voorbeeld 2

In de natuurkunde wordt massadichtheid ρ gedefinieerd als het quotiënt van massa gedeeld door volume

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский