Maeckes logo

<    1      2    >


Qutrit

Een qutrit (komt van het Engelse: quantum trit) is de quantummechanische versie van een trit, en heeft drie basistoestanden, ket 0, ket 1 en ket 2. Je schrijft het als

|0⟩,  |1⟩  en   |2⟩

 


Uitleg

Dat lijkt veel op de getallen 0, 1 en 2, die je in een trit kunt opslaan. Een trit heeft de waarde 0 of 1 of 2 maar niet alledrie deze waardes tegelijkertijd.

Een quantumtrit is een eenheid van de quantuminformatie. Door superpositie van meerdere qutrits kunnen verschillende tekenreeksen worden uitgedrukt. Zo kunnen b.v. vier qutrits zowel de waarde 1020 als ook 2102 hebben.

 


Opmerking

Een qutrit kan weergegeven worden als een othogonale combinatie van de drie basistoestanden

|ψ⟩ = α |0⟩ + β |1⟩ + γ |2⟩

waarin α, β en γ complexe waarschijnlijkheidsamplitudes zijn. De kans dat een qutrit toestand |0⟩heeft is |α|2, dat deze toestand |1⟩ heeft is |β|2, en dat deze toestand |2⟩ heeft is |γ|2, omdat geldt

|α|2 + |β|2+ |γ|2 = 1

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский