Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7    >


Reëel getal

Getallen met één dimensie heten reële getallen. Je schrijft ze als

x = x0 e0

en bestaat uit het reële getal x0 en de eenheid

{ e0 }

 


Uitleg

Bij vermenigvuldiging van de eenheid e0} kan alleen maar e0} ontstaan, zodat

× e0
e0 e0

De eenheid e0 is het reële getal 1.

Voor reële getallen kennen we de begrippen groter dan (>) en kleiner dan (<). Bij meer­dimensionale getallen is deze aanduiding niet mogelijk. Dit bestaat dus niet voor complexe getallen met twee dimensies, en quaternionen met vier dimensies, en octonionen met acht dimensies.

 


Geschiedenis

Deze notatie werd in 1844 voorgesteld door de Duitse wiskundige Hermann Graßmann, die de lineaire algebra ontwikkelde.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский