Maeckes logo

<    1    >


Reële waarde

Een reële waarde kun je geometrisch voorstellen als een punt op de reële rechte.

 


Uitleg

Bij een reële waarde kunnen we ons iets konkreets voorstellen. Het is een getal met één dimensie.

Voor reële getallen kennen we de begrippen groter dan (>) en kleiner dan (<). Bij meer­dimensionale getallen is deze aanduiding niet mogelijk. Dit bestaat dus niet voor complexe getallen met twee dimensies, en quaternionen met vier dimensies, en octonionen met acht dimensies.

 


Voorbeelden

Reële waardes zijn 1, −2, 0, √3, π, ¾ etc. De imaginaire eenheid i heeft geen reële waarde, en oneindig groot  en oneindig klein Δx zijn geen getallen.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский