Maeckes logo

<    1      2    >


Renormalisatie

In de theoretische natuurkunde wordt renormalisatie gebruikt voor de behandeling van oneindigheden in berekeningen.

 


Uitleg

Er bestaan verschillende technieken om eindige voorwaarden te verkrijgen. Door divergente reeksen of integralen 'af te kappen' kun je oneindigheden onderdrukken.

 


Voorbeeld 1

De waarde van de divergente reeks ∑ = 1 − 4 + 16 − 64 + 256 − ···  kun je onder bepaalde voorwaarden berekenen als

    1∑    = 1 − 4 + 16 − 64 + 256 − ···   
 4∑    =       4 − 16 + 64 − 256 + ···     +
 5∑    = 1  

In de reeks staan alleen gehele getallen, en toch levert de som een breuk

    ∑   = 1 − 4 + 16 − 64 + 256 − ··· =    1 
 5 

 


Geschiedenis

De Zwitserse wiskundige Ernst Stückelberg anticipeerde in 1953 op het idee van renormalisatie in de quantumveldentheorie.


العربية   Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский