Maeckes logo

<    1      2    >


Repeterende breuk

Een repeterende breuk is een rationaal getal met een fractioneel deel, dat een periode heeft van cijfers die oneindig worden herhaald.

Zuiver repeterende breuk

Meteen na de komma zijn er één of meer cijfers die worden herhaald.
Voorbeeld: 0,777... = 0,7

Gemengd repeterende breuk

Na de komma staan een of meer cijfers die niet worden herhaald, gevolgd door een of meer cijfers die worden herhaald.
Voorbeeld: 1,91222... = 1,912 , waarbij 91 de cijfers zijn die niet worden herhaald en 2... het cijfer dat wordt herhaald

 


Deutsch   English   Español   Français   中文